Eesti Mudel-Euroopa Parlament 2019: osale eesti või vene keeles!

Информация на русском ниже. Registreerimine lõpeb 23. septembril!

Viieteistkümnendat korda toimub Eesti Mudel-Euroopa Parlamendi (MEP) sessioon ehk Euroopa Parlamendi tegevuse matkimine. 27.-30. septembril arutavad kuni sada noort 9. - 12. klassidest Tallinna Inglise Kolledžis viiel ühiskonnas olulisel teemal ning kaitsevad valmivat resolutsiooni Riigikogus.

MEPil toimub paralleelselt kaks osa: eesti- ja venekeelne. Mõlemal osal on ühine avamine ja lõpetamine, ent komisjonitööd ja täiskogud toimuvad eraldi. Kõiki MEPi komisjone külastavad tuntud otsustajad, mullu olid nendeks näiteks Jürgen Ligi, Tunne Kelam, Arto Aas, Oudekki Loone, Taavi Rõivas, Eiki Nestor, Liina Kersna.

Kümnel parimal osalejal avaneb võimalus sõita 51. või 52. rahvusvahelisele Mudel-Euroopa Parlamendile, mis toimuvad vastvalt Vallettas, Maltal ning Stockholmis, Rootsis! Kõik rahvusvahelisel MEPil osalemise kulud katab MTÜ Euroopa Maja.

Registreerimine on imelihtne, tuleb vaid täita see vorm: https://forms.gle/9PeNewrgpoYfeBJu7

Malta pilt oige

Valletta, Malta

Eesti MEP 2019 presidendid on Christina Kiik (eestikeelne osa) ja Jakov Mark Kostjanko (venekeelne osa).

Osavõtutasu on 10 eurot.

Majutust soovivad osalejad saavad ööbida Fat Margaret's või Munkenhof hostelis, kui teete registreerimisvormis vastava märke.

 

Tänavused teemad on:

Keskkonnakomisjon. Kuidas peaks Euroopa Liit tegelema kliimamuutusega? Kuidas tagada kauba loodussõbralikum tootmine ja transport? Kuidas saaks Euroopa Liit edendada vastutustundlikku ja keskkonnasõbralikku tarbimist?

Õiguskomisjon. Liikmesriikide vastandumine Euroopa Liidu põhiväärtustele: kuidas peaks Euroopa Liit käituma riikidega, kes ei järgi Euroopa Liidu aluslepingutes (Copenhagen criteria) sätestatut, võttes arvesse näiteks muutusi Poola kohtusüsteemis ning inimõiguste rikkumist Ungaris?

Väliskomisjon. Välissuhted Hiinaga: Kuidas saab Euroopa Liit tugevdada oma majanduslikku positsiooni, võttes arvesse Hiina “Siiditee” (BRI) loomise initsiatiivi Euroopa Liidus ja rahade investeerimist liikmesriikidesse ning kandidaatriikidesse?

Hariduskomisjon: Kuidas tagada jätkusuutlik õpetajate pealekasv ning pedagoogide ühtlane kvaliteet/ tase kõikides koolides?

Tervisekomisjon. Vaktsiinid: Kuidas tõkestada nakkushaiguste laiemat levikut? Milliseid meetmeid saaks lisaks teavituskampaaniatele kasutada?

 

AJAKAVA

Reede 27.09
15.00-15.30 Saabumine ja registreerumine
15.30-16.30 Euroopa Liidu ja sessiooni teemade tutvustus
16.30-18.00 Teambuilding
18.00-19.00 Õhtusöök
19.00-21.00 Rahvusvaheliste sessioonide tutvustus

Laupäev 28.09
09.00-09.30 Hommikusöök ööbijatele
09.30-10.00 Avamine
10.00-11.30 Töö komisjonides
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Töö komisjonides
13.15-14.00 Lõuna
14.00-15.30 Töö komisjonides
15.30-15.45 Kohvipaus
15.45-17.00 Töö komisjonides
17.15-18.30 Töö komisjonides
18.30-19.15 Õhtusöök
19.15-20.30 Komisjonide ettekanded enda komisjoni teema tutvustamiseks

Pühapäev 29.09
08.30-09.00 Hommikusöök ööbijatele
09.00-10.30 Töö komisjonides
10.30-10.45 Kohvipaus
10.45-12.15 Töö komisjonides - resolutsioonid peavad valmis saama
12.15-13.30 Töö komisjonides - komisjonides ettevalmistused täiskoguks
13.30-14.15 Lõuna
14.30-16.30 Faktiküsimuste esitamine resolutsioonidele
16.30-16.45 Kohvipaus
16.45-18.30 Lobby
18.30-19.15 Õhtusöök, muudatusettepanekute esitamine lõpeb kell 19.00
19.15-21.00 Täiskogu tutvustus

Esmaspäev 30.09
Kõik MEPi osalejad peavad kell 08.50 olema Riigikogu ukse ees: ärge unustage DOKUMENTI!
09.00-09.35 Majja sisenemine
09.45-09.55 Avamine
09.55-10.55 I resolutsioon
10.55-11.15 Kohvipaus
11.15-12.15 II resolutsioon
12.15-13.15 III resolutsioon
13.15-14.00 Lõuna
14.00-15.00 IV resolutsioon
15.00-16.00 V resolutsioon
16.00-16.20 Lõpetamine


Kõigi küsimuste ja muredega aitavad:

- eesti keeles MEPi peakorraldaja Elisabeth Niido:  E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud , 57 802 545

- vene keeles venekeelse MEPi president Jakov Mark Kostjanko: E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud , 58 377 707

---

Моделирование пройдет на эстонском и русском языках!
Регистрация заканчивается 23 сентября!

Уже во второй раз состоится симуляция, имитирующая деятельность Европейского парламента (MEП). С 27 по 30 сентября в “Tallinna Inglise Kolledz” для обсуждения важных тем соберутся учащиеся 9-12 классов и выступят в защиту собственных резолюций в Рийгикогу.

MEП разделится на два трека: эстонский и русский. Оба трека имеют общее открытие и закрытие, однако работа комиссий и главные заседания будут проходить раздельно. Каждую из комиссий посетят известные, интересные гости, которые смогут помочь в определением проблематики темы. Среди гостей, уже посещавших МЕП и помогавших делегатам, такие известные политики, как Яна Тоом, Михаил Кылварт, Виктория Ладынская и др.

10 лучших участников смогут поехать на 51-ую или 52-ую международную Модель Европейского парламента, которая пройдет в Валлетте (Мальта) и в Стокгольме (Швеция)!
Все расходы по участию в международном MEП покрывает MTÜ Euroopa Maja.

Для регистрации Вам просто необходимо заполнить следующую форму: https://forms.gle/9PeNewrgpoYfeBJu7

Президентами MEП 2019 Эстонии являются Кристина Кийк (эстонский трек) и Яков Марк Костянко (русский трек).

Взнос за участие составляет 10 евро.

Участники смогут остановиться в Fat Margaret's или хостеле Munkenhof, указав это в форме регистрации.

Темы работы комиссий этого года:

Комиссия по окружающей среде: изменения климата
Что должен делать ЕС относительно изменения климата? Как обеспечить более экологичное производство и транспортировку товаров? Как может ЕС способствовать экологичному и ответственному потреблению?

Комиссия по внешним делам: отношения с Китаем
Как может ЕС усилить свою экономическую позицию, принимая во внимание инициативу Китая о создании нового Шелкового Пути (один пояс и один путь) в Европейском союзе, также принимая во внимание инвестирование в государства-членов ЕС и стран-кандидатов?

Комиссия по образованию:
Как обеспечить стабильный прирост количества учителей и их равный уровень во всех школах?

Комиссия по конституционным вопросам:
Недавние политические движения в Европе и мире свидетельствуют о том, что значительное число людей больше не чувствуют себя представленными основными партиями и политиками. Существуют ли системные проблемы, заставляющие граждан поддерживать популистские взгляды? Как европейские страны могут справиться с растущим чувством гнева и страха среди избирателей? Каким образом можно привлечь к ответственности правительства?

ПРОГРАММА

Пятница 27.09
15.00-15.30 Прибытие и регистрация
15.30-16.30 Презентация тем
16:30-18:00 Тимбилдинг
18:00-19:00 Ужин
19.00-21.00 Презентация международных сессий

Суббота 28.09
09.00-09.30 Завтрак для тех, кто ночует в хостеле
09.30-10.00 Открытие
10.00-11.30 Работа в комитетах
11.30-11.45 Перерыв на кофе
11.45-13.15 Работа в комитетах
13:15-14:00 Обед
14.00-15.30 Работа в комитетах
15:30-17:45 Перерыв на кофе
15.45-17.00 Работа в комитетах
17.15-18.30 Работа в комитетах
18:30-19:15 Ужин
19.15-20.30 Презентация сценок для лучшего понимания темы комитета

Воскресенье 29.09
08:30-09:00 Завтрак для тех, кто ночует в хостеле
09.00-10.30 Работа в комитетах
10.30-10.45 Перерыв на кофе
10.45-12.15 Работа в комитетах - резолюция уже готова
12.15-13.30 Работа в комитетах - подготовка к генеральной ассамблеи в комитетах
13:30-14:15 Обед
14.30-16.30 Фактологические вопросы к резолюциям
16:30-16:45 Перерыв на кофе
16:45-18:30 Лобби
18.30-19.15 Ужин, предоставление поправок принимается до 19.00
19.15-21.00 Презентация работы Генеральной ассамблеи

Понедельник 30.09
Все участники Европарламента должны быть у дверей Рийгикогу в 08.50: не забывайте ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ!
09.00-09.35 Вход в здание
09.45-09.55 Открытие
09.55-10.55 Резолюция I
10.55-11.15 Перерыв на кофе
11.15-12.15 Резолюция II
12.15-13.15 Резолюция III
13.15-14.00 Обед
14:00-15:00 Резолюция IV
15.00-16.00 Резолюция V
16.00-16.20 Завершение программы


Со всеми вопросами и проблемами обращаться к главному организатору MEП, Элизабет Ниидо (на эстонском):
E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
57802545


или к президенту русской Модели Европарламента 2019 Якову Марку Костянко (на русском):
E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
58377707


Veel uudiseid...

Euroopa Maja toetajad:

0 haridusmin_3lovi_est

philogo nimega_tume taust_est

logo25or

RSSTwitterFacebook

kating